Systemy zarządzania budynkami

Systemy zarządzania budynkami (BMS) umożliwiają monitoring i sterowanie wybranymi parametrami i podsystemami budynku. Pozwalają na monitoring zużycia mediów, ich agregację, analizę i prognozowanie przyszłego zużycia, BMS co umożliwia stały nadzór nad kosztami.

Systemy te integrują w inne dedykowane podsystemy jak np. klimatyzacja i wentylacja, systemy kontroli dostępu, alarm przeciwwłamaniowy, systemy sygnalizacji pożaru, telewizje przemysłową, urządzenia technologiczne i wiele innych, których monitoring i sterowanie jest potrzebne z punktu widzenia zarządzaniem budynkiem.

Systemy zarządzania budynkami

Zapewniamy:

  • najwyższą jakość za rozsądną cenę,
  • gwarancję na urządzenia,
  • gwarancję na wykonaną instalację,
  • przeglądy,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasza firma