Systemy przyzywowe

Radiowe systemy przyzywowe, służące do przekazywania informacji i powiadomień osobom poruszającym się w obrębie dużej instytucji, bądź po otwartym terenie zakładu pracy. Uprawnione osoby zawiadamiane są o konieczności stawienia się w wyznaczonym miejscu bądź pilnym skontaktowaniu się z wybranym numerem telefonu.

Systemy przyzywowe

Zapewniamy:

  • najwyższą jakość za rozsądną cenę,
  • gwarancję na urządzenia,
  • gwarancję na wykonaną instalację,
  • przeglądy,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasza firma