Systemy sygnalizacji pożaru

Głównym zadaniem systemów sygnalizacji pożaru jest automatyczne zaalarmowanie osoby znajdujące się w budynku, zarządcę, czy straż pożarną o wykrytym pożarze, który pojawił się w budynku. Akustyczny, lub akustyczno-optyczny alarm pozwala odpowiednim służbom i personelowi zareagować na zaistniałe zagrożenie, natomiast osoby przebywające w budynku mogą na wczesnym etapie pożaru rozpocząć ewakuację.
SSP są projektowane i instalowane zgodnie z indywidualnymi zapotrzebowaniami i wymaganiami konkretnego obiektu.

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia w zakresie systemów sygnalizacji pożaru wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Systemy sygnalizacji pożaru

Zapewniamy:

  • najwyższą jakość za rozsądną cenę,
  • gwarancję na urządzenia,
  • gwarancję na wykonaną instalację,
  • przeglądy,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasza firma