Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

System Sygnalizacji Włamania i Napadu jest to system który jest powszechnie stosowany zarówno w domach jak i obiektach komercyjnych. Zabezpiecza on bezpośrednio przed wtargnięciem na obiekt osób niepowołanych (napad, dewastacja, kradzież oraz włamanie) dzięki różnorodnym czujnikom które wykrywają ruch w strefie objętej ich działaniem.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

W przypadku wykrycia ruchu lub działania niepożądanego urządzenia przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, kieruje sygnał powiadamiający do odpowiednich służb.

Ważna informacja!
Inwestor montujący system sygnalizacji włamania i napadu może uzyskać zniżkę przy ubezpieczeniu obiektu.

Zapewniamy:

  • najwyższą jakość za rozsądną cenę,
  • gwarancję na urządzenia,
  • gwarancję na wykonaną instalację,
  • przeglądy,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasza firma