Systemy Kontroli Dostępu

System Kontroli Dostępu (kontrola dostępu) umożliwia identyfikację osób i przydzielanie im dostęp do danego obszaru. Obszar ten pozostaje zamknięty dla osób niepowołanych. Wejście zostaje udzielone na podstawie klucza, który może przybrać formę breloka lub np. karty magnetycznej. Systemy kontroli dostępu umożliwiają rejestrację i późniejszy odczyt zdarzeń wejścia (i wyjścia). Instalacja ta jest często zintegrowana z systemem sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania lub telewizją dozorową. Kontrola dostępu pozwala ograniczyć ilość kluczy, uprościć i usystematyzować poziom dostępu i uprawnienia pracowników. KD umożliwia kontrolę i sterowanie przepływem ludzi w poszczególnych strefach budynku. Kluczowym zadaniem systemu kontroli dostępu jest więc zabezpieczenie przed dostępem na obiekt osób niepowołanych oraz ochrona pracowników, informacji i mienia firmy.

W ramach systemów kontroli dostępu można zastosować dodatkowo blokady przejść w postaci zamków elektrycznych, kołowrotów, szlabanów. Takie rozwiązania wiążą się również z zastosowaniem np. kart zbliżeniowych lub czytników biometrycznych. Systemy kontroli dostępu zabezpieczają wyznaczone strefy przed nieautoryzowanym dostępem i pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Profesjonalne zaprojektowanie, dobór elementów i wykonanie instalacji są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa mienia i informacji.

System Kontroli Dostępu

Zapewniamy:

  • najwyższą jakość za rozsądną cenę,
  • gwarancję na urządzenia,
  • gwarancję na wykonaną instalację,
  • przeglądy,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasza firma