Instalacje odgromowe

Wyładowania atmosferyczne oddziałujące na budynek mogą powodować uszkodzenia zarówno samego budynku jak i również stanowić zagrożenie dla znajdujących się w nim osób oraz dóbr materialnych, które nierzadko są dorobkiem całego życia. Instalacja odgromowa to zespół elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub dodatkowych elementów zainstalowanych na nim, odpowiednio połączonych i wykorzystywanych do odprowadzenia prądu piorunowego do ziemi.


Nasza firma wykonuje instalacje odgromowe oraz piorunochrony na różnych obiektach budowlanych. Zapewniamy wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami.

Instalacje odgromowe

Zapewniamy:

  • najwyższą jakość za rozsądną cenę,
  • gwarancję na urządzenia,
  • gwarancję na wykonaną instalację,
  • przeglądy,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nasza firma