Pomiary

Instalacje oraz urządzenia elektryczne i teletechniczne powinny być poddawane okresowym badaniom potwierdzającym ich bezpieczeństwo i niezawodność. Zgodnie z polskim ustawodawstwem wszystkie instalacje elektryczne przed przekazaniem obiektu do eksploatacji winny być poddane dokładnemu sprawdzeniu, a właściciele budynków zobowiązani są do wykonywania kontroli instalacji. Dodatkowo, pomiary elektryczne powinny być wykonywane po zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na poprawność funkcjonowania instalacji (np. po powodzi, wyładowaniach atmosferycznych czy silnych wiatrach).


Nasza firma oferuje Państwu pomiary odbiorcze i okresowe. Wyniki pomiarów stanowią podstawę decyzji co do dalszej eksploatacji urządzenia lub wykazują konieczność przeprowadzenia naprawy, wymiany lub remontu. Wszystkie pomiary prowadzimy za pomocą profesjonalnych, walidowanych przyrządów.