Telewizja przemysłowa

telewizja przemyslowaTelewizja przemysłowa stała się bardzo popularnym i ogólnodostępnym narzędziem, które pozwala na zabezpieczenie mienia. Dzięki temu możliwy jest nadzór oraz zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie której zostały zainstalowane kamery. Takie systemy monitorowania mogą być stosowane zarówno przy małych i jak dużych obiektach.

 

Wyróżnia się dwa rodzaje systemów telewizji przemysłowej. Pierwszą grupę stanowią systemy, w których sygnał wychodzący z kamery ma postać analogową (systemy analogowe). W drugiej grupie sygnał wychodzący ma postać cyfrową i jest transmitowany poprzez sieć IP  (systemy cyfrowe). Najnowsze systemy telewizji przemysłowej bazują na kamerach cyfrowych i specjalnym oprogramowaniu zarządzającym. W takich systemach kamera samodzielnie przekształca obraz do postaci cyfrowej i przesyła obraz przez sieć IP bezpośrednio do komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie.

 

Systemy wykorzystujące kamery IP umożliwiają zarządzanie obrazem z dowolnej ilości kamer. Dodatkowo pozwalają one na przechowywanie zgromadzonych danych audiowizualnych i odtwarzanie ich według określonych kryteriów. Nowoczesne kamery pozwalają archiwizować obraz w zależności od wymagań inwestora. Wszystkie czynności można wykonywać z dowolnej lokalizacji połączonej z Internetem. Dzięki takim systemom możliwy jest  dostęp do danych wideo z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci.