Systemy zarządzania budynkami

Systemy zarządzania budynkami (BMS) umożliwiają monitoring i sterowanie wybranymi parametrami i podsystemami budynku. Pozwalają na monitoring zużycia mediów, ich agregację, analizę i prognozowanie przyszłego zużycia, bmsco umożliwia stały nadzór nad kosztami.

 

Systemy te integrują w inne dedykowane podsystemy jak np. klimatyzacja i wentylacja, systemy kontroli dostępu, alarm przeciwwłamaniowy, systemy sygnalizacji pożaru, telewizje przemysłową, urządzeni a technologiczne i wiele innych, których monitoring i sterowanie jest potrzebne z punktu widzenia zarządzaniem budynkiem.