Systemy sygnalizacji pożaru

Wykrycie pożaru w jego wczesnym stadium pozwala nie tylko uniknąć tragedii, ale także zmniejszyć straty materialne. System sygnalizacji pożaru opiera się na czujkach pożarowych zamontowanych w nadzorowanych pomieszczeniach. Urządzenia te (w zależności od typu) reagują na wzrost temperatury, pojawienie się dymu lub płomieni. Dzięki takim systemom zapewniamy bezpieczeństwo naszym bliskim i samym sobie, bowiem system sygnalizacji pożaru pozwala na szybkie wykrycie zagrożenia, co daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

 

033Systemy sygnalizacji pożaru stosuje się obowiązkowo dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, kina, szkoły, obiekty sportowe czy zakłady produkcyjne.

 

Zapewniamy projekt systemu oraz instalację jego elementów w odpowiednio dobranych i wyznaczonych miejscach, co gwarantuje niezawodną ochronę. Integrujemy systemy sygnalizacji pożaru z systemami oddymiania, sterowania automatyką budynkową, kontrolą dostępu oraz wentylacją.

 

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia w zakresie systemów sygnalizacji pożaru wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).