Systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu są obecnie najczęściej stosowanymi systemami zabezpieczeń, które mają na celu ochronę mienia oraz zdrowia i życia osób przebywających w budynku objętym ochroną. Swą popularność zawdzięczają szerokim możliwościom ich zastosowania, łatwej budowie i rozbudowie oraz relatywnie niskim kosztom realizacji. Systemy kontroli dostępu redukują ryzyko strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji. Urządzenia te pozwalają także na archiwizację danych o poruszaniu się osób po obiekcie, a także umożliwiają oszacowanie składu osobowego na wypadek nagłej ewakuacji budynku. Odpowiednia konfiguracja systemu pozwala na usystematyzowanie ruchu osób w obiekcie. W ramach systemu możliwe jest nadanie uprawnień dostępu do wybranych pomieszczeń tylko wybranym osobom, a także prowadzenie statystyk wejść i wyjść danego obiektu.

 

W ramach systemów kontroli dostępu można zastosować blokady przejść w postaci zamków elektrycznych, kołowrotów, szlabanów czy rygli elektromagnetycznych. Takie rozwiązania wiążą się również z zastosowaniem np. kart zbliżeniowych lub czytników biometrycznych. Systemy kontroli dostępu zabezpieczają wyznaczone strefy przed nieautoryzowanym dostępem i pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 

Systemy kontroli dostępu coraz częściej pojawiają się także w przedszkolach i szkołach, tak aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. Specjalne aplikacje dla przedszkoli pozwalają na rejestrację i rozliczenie pobytu dziecka placówce oraz wyliczenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie uzyskanych danych.

 

Systemy kontroli dostępu stosowane są obligatoryjnie w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, a także zgodnie z zapisami ustawy o ochronie imprez masowych. Odpowiednia konfiguracja kontroli dostępu pozwala na współpracę z systemem sygnalizacji pożaru, co umożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji w przypadku zagrożenia.