Instalacje odgromowe

Współczesne budynki cechują się dużym nasyceniem urządzeń elektronicznych. Urządzenia takie mogą ulec uszkodzeniu nie tylko przy bezpośrednim wyładowaniu w obiekt, ale także przy wyładowaniu z odległości dochodzących do 1500 m. Takie zjawiska atmosferyczne mogą spowodować poważne straty, dlatego też warto zadbać o prawidłowo wykonane instalacje odgromowe.

 

Instalacje odgromowe chronią obiekty przed skutkami uderzenia pioruna poprzez zwody poziome i pionowe, które połączone są z uziemieniem za pomocą przewodów odprowadzających. Nasza firma wykonuje instalacje odgromowe oraz piorunochrony na różnych obiektach budowlanych. Zapewniamy wykonanie instalacji zgodnie z polskimi i unijnymi normami.