Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

020Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) zapewniają bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w obiekcie poprzez nadawanie precyzyjnych komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych. Systemy te umożliwiają szybkie przekazanie informacji o zagrożeniu i sprawne przeprowadzenie ewakuacji osób przebywających w niebezpiecznym obszarze budynku. DSO może zostać wyposażone w odpowiednie urządzenia, które pozwalają na przeprowadzenie sprawnej akcji ewakuacyjnej oficerowi straży pożarnej.

 

Niezawodność i sprawność systemu zapewnia jakość instalacji kablowej, która musi być wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury, tak aby system mógł funkcjonować w czasie trwania pożaru. System DSO może działać zarówno za pomocą bezpośrednio podawanych przez mikrofon komunikatów jak i automatycznie – podając gotowe, wcześniej nagrane instrukcje. Dzięki temu możliwe jest sprawne przeprowadzenie ewakuacji, bez wywoływania paniki.


Nasi pracownicy posiadają uprawnienia w zakresie DSO wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).